Controleer

Onze functies

Controleer

Onze functies

Check out

DocFile

Bestand en delen

U kunt met een gerust hart bestanden delen binnen uw organisatie. Bewaar en beheer elk type content in Dynamic Flows, met ingebouwde previews voor een breed scala aan bestandstypen..

Deel met een gerust hart bestanden binnen uw organisatie. Bewaar en beheer elk type bestand in Dynamic Flows, met een ingebouwde viewer voor een breed scala aan bestandstypen.

Definieer uw eigen mappenstructuur en optimaliseer de “workflows” van uw bedrijfsprocessen – precies zoals u dat wenst.

Zorg ervoor dat iedereen op de laatste versie werkt, en elimineer het risico dat informatie verloren gaat. Volg wijzigingen op door de wijzigingsgeschiedenis bij te houden, zodat u weet wie wijzigingen heeft aangebracht, wanneer ze zijn aangebracht en of u ze kunt terugdraaien.

Maak het mogelijk om documenten zowel intern als extern weer te geven, afhankelijk van uw behoeften. Publiceer uw document op een veilige manier naar uw klanten.

Stel aangepaste tags of metagegevens voor uw organisatie in, zodat u en uw team documenten snel en gemakkelijk kunnen zoeken en vinden. Doorzoek snel de volledige inhoud van documenten of e-mails, inclusief bijlagen.

Met ingebouwde versleutelde opslag kunt u bestanden beveiligen met gebruiksbeperkingen, en Active Directory-integratie. Alle bestanden documenten op de server gecodeerd en geanonimiseerd om ervoor te zorgen dat de toegang beperkt blijft tot bevoegde gebruikers. U kunt aangepaste toegangsregels definiëren op basis van groepen of individuen, of beperken per klant of project.

DocFlow

Herziening en DocFlow

Meerdere workflows en formulieren voor elke situatie. Met de aangepaste workflow designer kunnen beheerders een onbeperkt aantal workflows creëren

Definieer uw eigen goedkeuringsmethode voor uitgaande documenten en e-mails. Configureer uw goedkeuringsworkflows op basis van gebruikersgraden of klantenrisico. Selecteer de workflow en kies ontvangers voor routineverzoeken en personeelstoewijzingen.

Documenten die moeten worden beoordeeld, kunnen aan verschillende gebruikers worden toegewezen. Volg de status van elk document terwijl het door uw team gaat. Er wordt automatisch actie ondernomen als het document niet binnen een bepaalde termijn wordt verwerkt. U hebt een betere controle over de efficiëntie en de doorlooptijd van alle processen in de organisatie.

Meerdere workflows en formulieren voor elke situatie. Met de aangepaste workflow designer kunnen beheerders een onbeperkt aantal workflows creëren.

CRM

Beheer van klanten en contacten

Wij geven u de middelen om al uw interacties met externe contacten gemakkelijk en efficiënt op één plaats te beheren. Wij consolideren uw contacten, taken, notities en ondersteunende documenten in een duidelijk en handig dashboard.

Wij geven u de middelen om al uw interacties met externe contacten gemakkelijk en efficiënt op één plaats te beheren. Wij consolideren uw contacten, taken, notities en ondersteunende documenten in een duidelijk en handig dashboard.

Stel aangepaste tags of metagegevens voor uw organisatie in, zodat u en uw team documenten snel en gemakkelijk kunnen zoeken en vinden. Doorzoek snel de volledige inhoud van documenten of e-mails, inclusief bijlagen.

Deze oplossing garandeert een hoog niveau van informatiebeveiliging (het “Chinese muur”-model van Brewer en Nash) en controle van mogelijke belangenconflicten.

Task

Maak een taak

Wijs taken automatisch toe, geef ze prioriteit en krijg meer gedaan met een to-do lijst. Wijs eenvoudig taken toe aan uw medewerkers, zodat ze aansluiten bij de processen van de organisatie.

Geef prioriteiten aan uw taken en krijg meer gedaan met een takenlijst. Wijs gemakkelijk taken toe aan uw medewerkers. Configureer taakstromen volgens organisatorische processen. Automatisch taken toewijzen aan teams en activiteit bijhouden

Stuur een e-mail en maak een taak aan met één klik. Sluit de taak wanneer u de mail beantwoordt.

  • Wijs op een eenvoudige manier taken toe aan uw team.
  • Volg efficiënt de zichtbaarheid van hangende taken rechtstreeks vanaf uw dashboard.
  • Prioriteiten stellen op basis van data, doelen, klanten, werkdruk, enz.
timesheet

Timesheet

Factureer uw tijd

Houd moeiteloos de tijd bij die u aan projecten besteedt en vul uw urenstaten in wanneer u een taak uitvoert, een e-mail verstuurt, een document bewerkt of een klant belt. Zet uw werkvergaderingen om in timesheets.

  • Kwantificeer moeiteloos uw werkuren per project en dossier.
  • Doe het wanneer u een afspraak uitvoert, een e-mail verstuurt, aan een document werkt, een klant belt of zelfs tijdens uw vergaderingen.
  • Zo krijgt u een gedetailleerd dossier waarmee u nauwkeuriger kunt factureren.
  • Voer uw maandelijkse facturering in een paar seconden uit en vul automatisch uw delen van uren in.
  • Maak en verstuur facturen in één klik met ons unieke sjabloonsysteem.
essign

E-sign

Toegankelijk van overal

Klik om een document te ondertekenen of geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen uit te voeren.

1. Eenvoudige elektronische handtekening – dit is een teken dat op een document wordt geplaatst om de instemming van de ondertekenaar aan te geven. Het kan een afbeelding zijn of een kruis …

2. Geavanceerde elektronische handtekening (AdES) – is op unieke wijze verbonden met en kan de ondertekenaar identificeren. De handtekening is gekoppeld aan elk stukje gegevens, en elke latere wijziging is opspoorbaar.

3. Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES) – is de enige elektronische handtekening die gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening. Het moet gekoppeld zijn aan een gekwalificeerd certificaat dat door een EU-dienstverlener is afgegeven.

Ondertekend in één klik met ons nieuwe geautomatiseerde en volledig beveiligde systeem voor elektronische handtekeningen.

Of het nu gaat om een eenvoudige of geavanceerde handtekening, geen probleem dankzij onze elektronische handtekening die gebruik maakt van de nieuwste technologie.

reporting

Reporting

Een datagestuurde cultuur creëren met business intelligence voor iedereen

Alle gegevens, op welke manier dan ook. Dynamic Flows bieden standaardrapporten of geavanceerde rapporten op basis van Power BI. Samenwerken aan en delen van aangepaste dashboards, lokaal en in de cloud.

Reporting is een fundamenteel onderdeel van business intelligence. Het richt zich op gegevens en biedt verschillende soorten visualisaties zoals tabellen, grafieken en diagrammen.

Het is mogelijk om standaard, geavanceerde of aangepaste rapporten aan te bieden, maar ook in .pdf, .csv of excel formaat.

Bedrijven verkrijgen externe en interne gegevens en kunnen deze samenvoegen voor analyse. Dankzij deze rapporten kunnen besluitvormers sneller analyseren en handelen.

Ontketen
de kracht
van uw inbox